Söderköpings Brukshundklubb

Om våra kurser

Nedan kan du läsa kort om innehållet i våra olika kurser. 

VALP

I valpkursen går vi igenom grunderna för en positiv inlärning och hur vi får en
bra realtion med våra hundar. Vi arbetar bland annat med kontakt och vardagslydnad samt miljöträning och aktiveringstips.

 

VARDAGSLYDNAD 

Steg 1
Vi fortsätter arbeta med kontakt och grundläggande vardagslydnad. Vi arbetar med störning och individ anpassar kursen.

Steg 2
Är en fortsättning på steg 1 med ökad svårighetsgrad.

 

RALLYLYDNAD

Nybörjare
Hunden ska vara över 10 månader och ha en god allmänlydnad.
Vi går igenom skyltarna och övar på dem.

Fortsättning
Hunden ska vara över 10 månader och ha en god allmänlydnad.
Ni måste kunna arbeta med hunden lös i grupp.

rallyskyltar

AGILITY

Steg 1

Steg 2

Bankurs

 
TÄVLINGSLYDNAD  

NOSE WORK

Nybörjare

Fortsättning

 
SPÅR/SÖK  
BRUKSLYDNAD